Dokumenty ogólnodostępne

Wybrany dokument można:

  1. pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni,
  2. wypełnić elektronicznie, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać na adres sm@naszdom.bytom.pl,
  3. wysłać za pośrednictwem naszej strony internetowej po wypełnieniu jego interaktywnej wersji  dostępnej po zalogowaniu do strefy członka Spółdzielni.

Dokumenty ogólnodostępne

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Pokaż

Formularz wniosku o nadanie/usunięcie konta w systemie e-usługi

Pokaż

Karta odczytu wskazań wodomierzy

Pokaż

Oświadczenie o rezygnacji z książeczek

Pokaż

Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób w lokalu

Pokaż

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych dla rodzin wielodzietnych

Pokaż

Informacja dla osób nabywających lokal mieszkalny

Pokaż

Oświadczenie o umieszczeniu danych na spisach

Pokaż

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego

Pokaż

Oświadczenie nabywcy lokalu mieszkalnego (kontynuacja opłat)

Pokaż

Oświadczenie nabywcy lokalu mieszkalnego (nowy właściciel)

Pokaż

Oświadczenie zbywcy lokalu mieszkalnego

Pokaż

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Pokaż

Wniosek o zwrot nadpłaty za CO na konto w Banku PKO

Pokaż

Wniosek o zwrot nadpłaty za CO na konto w ING Banku Śląskim

Pokaż

Wniosek o zwrot nadpłaty za CO w kasie Spółdzielni

Pokaż