Budowlane

Ogłoszenia o przetargach na roboty budowlane

Brak ofert.

Przetarg 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”
41-933  Bytom,   ul.   Szymały 126
tel. ( 032 ) 289-06-84

 

ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

 ROBOTY MALARSKIE : 

Administracja  GA-1 – osiedle Stroszek  w Bytomiu.

 1. Tysiąclecia 23  – 1 klatka
 2. Okólna 35,44,46 – 3 klatki
 3. Plac Żeromskiego 4,5,6,7 – 4 klatki
 4. Legnicka 1A,1B – 2 klatki

Razem 10 klatek

Administracja  GA-2 – osiedle Knosały, Rojca  w  Radzionkowie.

 1. Knosały 111 – 1 klatka

Razem 1 klatka

Administracja GA-3  – osiedle  Ziętka w Bytomiu.

 1. Strzelców Bytomskich 240,240A – 2 klatki
 2. Strzelców Bytomskich 242,242A, 244,244A,244B,Hlonda 32 – 6 klatek
 3. Modrzewiowa 37,43A – 2 klatki

Razem 10 klatek

Ogółem 21 klatek

 

 1. Wysokość wadium

        a. Administracja GA-1 – osiedle Stroszek  w  Bytomiu – 6.000,00 zł ( sześć tysięcy  złotych)

        b. Administracja GA-2 – osiedle Knosały, Rojca  w Radzionkowie – 1.000,00 zł
( tysiąc  złotych)

       c. Administracja GA-3 – osiedle  Ziętka w Bytomiu – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset  złotych)

      2.  Forma wpłaty wadium

przelew

      3. Cena materiałów przetargowych.

300,00 zł +  podatek VAT w wysokości 23 %

      4. Termin składania ofert

22.05.2024 r. do godz. 9:00

      5. Termin przetargu:

22.05.2024 r.  godz. 10:00  –  otwarcie ofert

     6. Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanie zobowiązań
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań
 • oświadczenie o sytuacji finansowej firmy wraz z opinią bankową

 

ROBOTY BUDOWLANE :

       a. Remont pomieszczeń w budynkach :

 • Narutowicza 22 – remont pom. rozdzielacza c.o. klatka 22A,22F, pom. wodomierza klatka 22B
 • Plac Żeromskiego 4 – pom. pralni
 • Plac Żeromskiego 6 – pom. suszarnio-rowerowni
 • Plac Żeromskiego 7 – pom. suszarnia
 • Narutowicza 8B  –  pom. wodomierza
 • Strzelców Bytomskich 211 pom. nr 46
 • Rydza Śmigłego 4,6 – pom. c.o.
 • Rydza Śmigłego 17 A,D  – pom. c.o
 • Legnicka 1E – pom. suszarni
 • Łokietka 3c, 5b, 1a – pom. suszarni
 • Spółdzielców 4 – pom. suszarnia
 • Spółdzielców 6 – pom. suszarnia
 • Spółdzielców 8 – pom. suszarnia
 • Spółdzielców 10 – pom. suszarnia i pom. wodomierza
 • Spółdzielców 12 – pom. wodomierza 
 • Tysiąclecia 41B  – klatka schodowa

 

        b. Remont balkonów  w budynku

 • Rydza Śmigłego 10 w Bytomiu

 

        c. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych

 • Knosały 2-14, Knosały 111, Miedziowa 2, Miedziowa 8

       w Radzionkowie

 

       d. Renowacja dachów wraz z obróbkami blacharskimi, remont czapek kominowych + malowanie pokrycia dachu:

 • Śródmiejska 5, Sadowa 40-50,54-56, 64-68, 70-78,82-84, 92-96,98-102 w Radzionkowie,

 

        e. Remont chodników, schodów terenowych, parkingów, dróg :

 • Strzelców Bytomskich 192-196 w Bytomiu – remont  drogi dojazdowej do śmietnika
 • Krzywa 21 w Radzionkowie – poszerzenie drogi i parkingu
 • Hlonda 25-25A-27,29-31 – remont chodnika
 • Hlonda 33-35 – remont schodów terenowych
 • Szymały 174-176 – remont chodnika i schodów terenowych
 • Szymały 204-226 w Bytomiu – remont chodnika i schodów terenowych

         f. Remont wiatrołapu Knosały 111A w Radzionkowie

        g. Remont podestów i schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku z wymianą wycieraczek    – Myśliwska 3ab , Knosały 2-14, Sadowa 24,26,44,52,

           Remont posadzek w wiatrołapie, wymiana wycieraczek, remont podestów i schodów zewnętrznych  przy wejściu do budynku ; Sadowa 54,56,58,60,62

        h. Remont schodów zewnętrznych wejście do budynku  – Knosały 111, Nałkowskiej 1 w Radzionkowie

 

 1. Wysokość wadium

a. Remont pomieszczeń suszarni, pralni itd w budynkach 10. 000,00 zł

b. Remont balkonów  w budynku – 5.000,00 zł

c. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – 5.000,00 zł

d. Renowacja dachów wraz z obróbkami blacharskimi, remont czapek kominowych + malowanie pokrycia dachu – 10.000 zł

e. Remont chodników, schodów terenowych, parkingów, dróg – 10.000,00 zł

f. Remont wiatrołapu Knosały 111A  w Radzionkowie – 5.000,00 zł

g. Remont podestów i schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku z wymianą wycieraczek

Remont posadzek w wiatrołapie, wymiana wycieraczek, remont podestów i schodów zewnętrznych   przy wejściu do budynku 5.000,00 zł

hRemont schodów wejście do budynku – Knosały 111, Nałkowskiej 1 w Radzionkowie – 5.000,00 zł

      2. Forma wpłaty wadium

przelew

 1. Cena materiałów przetargowych

300,00 zł +  podatek VAT w wysokości 23 %  za całość prac.

 1. Termin składania ofert

22.05.2024 r. do godz. 9:00

 1. Termin przetargu

22.05.2024 r.  godz. 11:00  –  otwarcie ofert

 1. Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanie zobowiązań
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań
 • oświadczenie o sytuacji finansowej firmy wraz z opinią bankową

ROBOTY INSTALACYJNE :

a. Wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych w suszarniach, w pralniach, pionów grzewczych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM” Nasz Dom”.

b. Wymiana zaworów grzejnikowych termostatycznych DANFOS 16℃ wraz z głowicami w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nasz Dom”.

c. Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym w zasobach SM „Nasz Dom” w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 1E. Wymiana poziomych, pionowych (pion instalacji gazu na klatce schodowej) przewodów wewnętrznej instalacji gazu, obustronnych podejść do  gazomierzy wraz z podłączeniem istniejących instalacji gazu we wszystkich lokalach.

 

 1. Wysokość wadium. 

 a. Wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych wraz z rurami przyłącznymi na klatkach schodowych w suszarniach i w pralniach, pionów grzewczych w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM Nasz Dom – 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych )

 b. Wymiana zaworów grzejnikowych termostatycznych DANFOS 16℃ wraz z głowicami w budynkach   wielorodzinnych w zasobach SM „Nasz Dom” – 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych).

c. Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym w zasobach SM „Nasz Dom”. Wymiana poziomych, pionowych przewodów wewnętrznej instalacji gazu, obustronnych podejść do  gazomierzy wraz z podłączeniem istniejących instalacji gazu we wszystkich lokalach – 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych).

 1. Forma wpłaty wadium

przelew

 1. Cena materiałów przetargowych

300,00 zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

 1. Termin składania ofert

22.05.2024 r. do godz. 9:00

 1. Termin przetargu

22.05.2024  r.  godz. 13:00  –  otwarcie ofert.

 1. Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanie zobowiązań
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań
 • oświadczenie o sytuacji finansowej firmy wraz z opinią bankową.

 

ROBOTY  ELEKTRYCZNE:

     a. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic piętrowych z liniami zasilającymi mieszkania) w następujących budynkach mieszkalnych S.M. „Nasz Dom” –   administracja GA-1,   Bytom ul. Legnicka 1A,B                             

     b. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic i WLZ wraz z instalacją oświetleniową ) w budynkach mieszkalnych S.M. „Nasz Dom” – administracja GA-1  Bytom ul. Okólna  29, 39    

      c. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych ( wymiana tablic i WLZ) wraz z  wymianą instalacji oświetleniowej  w budynku  mieszkalnym S.M.   „Nasz  Dom” – administracja  GA-1 Bytom ul. Tysiąclecia 11

     d. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej ( wymiana tablic piętrowych i oświetlenia klatki schodowej) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom”  – administracja GA-Bytom  Spółdzielców 6

      e. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej ( remont oświetlenia klatki schodowej ) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” – administracja GA-1 Bytom ul.  Spółdzielców 8

      f. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej ( wymiana tablic piętrowych ) w budynkach mieszkalnych S.M. „Nasz Dom” – administracja GA-1 Bytom Plac Żeromskiego 4, 5, 6, 7

 

      1. Wysokość wadium

      za całość zadania – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) .

 1. Forma wpłaty wadium

      przelew

 1. Cena materiałów przetargowych

      300,00 zł +  podatek VAT

 1. Termin składania ofert

      22.05.2024 r godz. 9:00

 1. Termin przetargu

      22.05.2024  r. godz. 14:00

 1. Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanie zobowiązań
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań
 • oświadczenie o sytuacji finansowej firmy wraz z opinią bankową

 

Przetargi są dwuetapowe – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Przetarg 2

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84
ogłasza

 

ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

 

Wybór wykonawcy do prowadzenia w  latach 2020-2025 obsługi zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej  obejmującej wykonywanie konserwacji i drobnych remontów w zakresie:

 1. Drobnych robót dekarskich- kontynuacja do 2025 r.

 

       Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul.  Szymały 126  pok. 29  w godz. 7:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00  oraz 12:00-16:00   i piątek 7:30-12:00 ).

 Cena materiałów przetargowych:

100,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie:

1.000,00 zł  ( tysiąc  złotych) za całość zadania

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz  złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –  12.06.2023 r. o godz. 9:00  otwarcie  ofert w sali nr 13 o godz. 11:00   – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom przy ul. Szymały 126 w Bytomiu.

 

Informacji w sprawie przetargu udzielają :

1.       mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037

2.       inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095

3.       Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

 

Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.         

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Przetarg 3

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84
ogłasza

 

ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

 

 1. Remont pomieszczeń suszarni, pralni itd. w budynkach :- Legnicka 1C,D, Tysiąclecia 13,15, Strzelców Bytomskich 211,213, Plac Żeromskiego 7, Spółdzielców 10,12 w Bytomiu.
 2. Remont balkonów  w budynkach  – Rydza Śmigłego 10,12,14,16 w Bytomiu.
 3. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – Strzelców Bytomskich 205, Hlonda 48-50-52,  Hlonda 108-110, Modrzewiowa 51ab, Modrzewiowa 43ab w Bytomiu.
 4. Remont pokrycia dachu – pawilon ul. Rydza Śmigłego 52 w Bytomiu .
 5. Remont chodników, schodów terenowych, parkingów :
 • Łokietka 3 w Bytomiu – remont chodnika
 • Łokietka 1-3  w Bytomiu – remont fragmentu drogi dojazdowej do śmietnika
 • Knosały  59-73 w Radzionkowie – remont chodnika w kierunku śmietnika
 • Hlonda 5-7-9, 11-13-15 w Bytomiu – remont schodów terenowych   
 • Hlonda 25-25a-27 w Bytomiu – remont chodnika  
 • Hlonda 29 w Bytomiu  – remont schodów terenowych dojście do klatki 29
 • Hlonda 39-43a  w Bytomiu  – remont schodów terenowych szczyt klatka 39
 • Strzelców Bytomskich 246 c,d w Bytomiu – wykonanie najazdowego pasa przed klatkami 246c,d      z wymianą krawężnika na najazdowy
 • Szymały 140-188 w Bytomiu – remont schodów terenowych okolice parkingu bud. 146 w kierunku alei spacerowej
 • Szymały 119b w Bytomiu  – wykonanie zatoki parkingowej  przy budynku 119b
 • Szymały 115a w Bytomiu – wykonanie zatoki parkingowej przy 115a od szczytu
 • Hlonda 104-106, 108-110 w Bytomiu – remont chodnika i schodów terenowych na parking
 • Modrzewiowa 51ab w Bytomiu -remont schodów terenowych przed wejściami do klatek schodowych

        – Modrzewiowa 33-35 w Bytomiu – remont chodnika i schodów terenowych.

      Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul.  Szymały 126  pok. 29  w godz. 7:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00  oraz 12:00-16:00   i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych:

250,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

 Wadium w kwocie:

 1. Remont pomieszczeń suszarni w budynkach mieszkalnych – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych )         
 2. Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych)                       
 3. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – 5. 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych )
 4. Remont pokrycia dachu pawilon – 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych )
 5. Remont chodników i schodów terenowych – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych )

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz  złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –  12.06.2023 r. o godz. 9:00  otwarcie  ofert w sali nr 13 o godz. 12:00   – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom przy ul. Szymały 126 w Bytomiu.

 Informacji w sprawie przetargu udzielają :

 1. mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037
 2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
 3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

 

Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.