Budowlane

Ogłoszenia o przetargach na roboty budowlane

Brak ogłoszeń

Przetarg 1


Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM"
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84


ogłasza
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy następujących robót:


 1. Remont pomieszczeń suszarni, pralni, wózkowni, wodomierzy, korytarze w piwnicach w budynkach:
  - Legnicka 1 w Bytomiu,
  - Łokietka 1A,3B,5A,7A w Bytomiu,
  - Narutowicza 8, 10, 14, 22F w Bytomiu,
  - Tysiąclecia 6 w Bytomiu,
  - Tysiąclecia 19 w Bytomiu,
  - Rydza Śmigłego 12,14,16, 17A-D w Bytomiu,
  - Strzelców Bytomskich 205 w Bytomiu,
  - Tysiąclecia 23,25,27,29 w Bytomiu,
  - Plac Żeromskiego 4, 5, 6, w Bytomiu
  - Tysiąclecia 41 w Bytomiu
 2. Remont schodów do piwnic w budynkach:
 3. - Myśliwska 3ab, 4ab w Bytomiu
  - Tysiąclecia 6,13,15,17,19,21 w Bytomiu
 4. Remont schodów i spocznika klatki schodowej w budynkach:
  - Tysiąclecia 6C w Bytomiu,
  - Rydza Śmigłego 4,6 w Bytomiu,
  - Tysiąclecia 23 w Bytomiu,
  - Tysiąclecia 41A w Bytomiu
 5. Remont elewacji budynku : mycie + odgrzybienie + malowanie
  – Myśliwska 4ab w Bytomiu
 6. Remont balkonów w budynkach:
  - Rydza Śmigłego 12,14,16 w Bytomiu
 7. Docieplenie stropu piwnic w budynkach:
  – Myśliwska 3ab, 4ab w Bytomiu,
  - Narutowicza 8abc, 10, 14 w Bytomiu,
 8. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych
  – Łokietka 3-5 w Bytomiu,
  - Rydza Śmigłego 10 w Bytomiu,
  - Hlonda 99 w Bytomiu,
  - Knosały 73 w Radzionkowie
 9. Remont dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów:
  - Drzewna 6-24 w Bytomiu – remont drogi dojazdowej do śmietnika + budowa miejsc postojowych
  - Łokietka 1-7 w Bytomiu - remont drogi dojazdowej do śmietnika
  - Łokietka 1 w Bytomiu– przełożenie chodnika
  - Rydza Śmigłego 32,34 w Bytomiu – remont schodów terenowych
  - Tysiąclecia 23 w Bytomiu – remont parkingu
  - Hlonda 25-27 w Bytomiu – remont schodów terenowych
  - Hlonda 33-35 w Bytomiu – remont chodnika
  - Leszczyka 38-40a-40b w Bytomiu – remont chodnika

Cena materiałów przetargowych:
200,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie:
 1. Remont pomieszczeń suszarni, pralni, wózkowni w budynkach mieszkalnych - 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych )
 2. Remont zejść do piwnic w budynkach mieszkalnych – 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )
 3. Remont schodów i spocznika klatki schodowej w budynkach mieszkalnych - 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )
 4. Remont elewacji budynku mieszkalnego : mycie + odgrzybienie + malowanie - 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych )
 5. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych – 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)
 6. Docieplenie stropu piwnic – 5.000,00 zł ( słownie:pięć tysięcy złotych )
 7. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych )
 8. Remont chodników i schodów terenowych - 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych )

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. Szymały 126 pok.29 w godz. 7:30 - 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00 oraz 12:00-16:00 i piątek 7:30-12:00 ). lub do nabycia drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na adres:
 • r.kujawa@naszdom.bytom.pl
 • sm@naszdom.bytom.pl.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –09.05.2022 r o godz. 9:00 (składanie ofert w siedzibie Spółdzielni w pok. 29) otwarcie ofert w sali nr 13 o godz. 11:00 w siedzibie spółdzielni.


Informacji w sprawie przetargu udzielają :
 1. mgr inż. Jan Bosak wew. 690-562-037
 2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
 3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466


Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Przetarg 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM"
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84


ogłasza
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy następujących robót:


 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiany opraw oświetleniowych w piwnicach) w następujących budynkach mieszkalnych S.M. „Nasz Dom” - Bytom:
  - ul. Hlonda,
  - ul. Strzelców Bytomskich,
  - ul. Szymały,
  - ul. Leszczyka,
  - ul. Modrzewiowa.
 2. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana opraw oświetleniowych + instalacja w piwnicach) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” - Bytom:
  - ul. Tysiąclecia 17
  - ul. Myśliwska 4A.
 3. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic licznikowo bezpiecznikowych piętrowych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” - Bytom
  - ul. Łokietka 11 a - f kl. A i B,
  - ul. Tysiąclecia 6 a, b, c.
 4. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic bezpiecznikowych głównych i piętrowych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom”:
  - ul. Okólna kl 40 A i B.
 5. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic bezpiecznikowych głównych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom”
  - ul. Hlonda 99, 101, 103.
 6. Dostawa opraw oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych w celu wykonania remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom”.

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. Szymały 126 pok.29 w godz. 7:30 - 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00 oraz 12:00-16:00 i piątek 7:30-12:00 ). lub do nabycia drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na adres:
 • r.kujawa@naszdom.bytom.pl
 • sm@naszdom.bytom.pl

Cena materiałów przetargowych: 200,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie:
 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiany opraw oświetleniowych w piwnicach) w następujących budynkach mieszkalnych S.M. „Nasz Dom” Bytom ul. Hlonda, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Szymały , ul. Leszczyka, ul. Modrzewiowa – 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
 2. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana opraw oświetleniowych + instalacja w piwnicach) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom - Bytom ul. Tysiąclecia 17 , Myśliwska 4A. – 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych).
 3. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic licznikowo bezpiecznikowych piętrowych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” - Bytom ul. Łokietka 11 a - f kl. A i B ,Bytom ul. Tysiąclecia 6 a, b, c – 3.000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych).
 4. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic bezpiecznikowych głównych i piętrowych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” - Bytom ul. Okólna kl 40 A i B – 1.200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych).
 5. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych (wymiana tablic bezpiecznikowych głównych) w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” - Bytom ul. Hlonda 99, 101, 103. – 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).
 6. Dostawa opraw oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych w celu wykonania remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym S.M. „Nasz Dom” – 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych) .


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –09.05.2022 r o godz. 9:00 (składanie ofert w siedzibie Spółdzielni w pok. 29) otwarcie ofert w sali nr 13 o godz. 11:00 w siedzibie spółdzielni.


Informacji w sprawie przetargu udzielają :
 1. mgr inż. Jan Bosak wew. 690-562-037
 2. inspektor nadzoru: Żurawski Adam - 690 562 099,
 3. Rafał Kujawa - wew. 690-562-466


Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.