Budowlane

Ogłoszenia o przetargach na roboty budowlane

Brak ofert.

Przetarg 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84
ogłasza

przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

Dostawa i montaż  58 sztuk okien w budynku użytkowym przy ul. Rydza Śmigłego 52 w Bytomiu.

 

       Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul.  Szymały 126  pok. 29  w godz. 7:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00  oraz 12:00-16:00   i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych:

200,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie:

5.000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych) za całość zadania

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz  złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –  13.02.2024 r. o godz. 8:00  otwarcie  ofert w sali nr 13 o godz. 10:00   – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom przy ul. Szymały 126 w Bytomiu.

Informacji w sprawie przetargu udzielają :

 1. mgr. inż. Jan Bosak tel. .690-562-037
 2. inż. Marek Kamiński tel. 690-562-095.
 3. Rafał Kujawa- tel. . 690-562-466.

 

Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.       

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Przetarg 2

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84
ogłasza

 

ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

 

Wybór wykonawcy do prowadzenia w  latach 2020-2025 obsługi zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej  obejmującej wykonywanie konserwacji i drobnych remontów w zakresie:

 1. Drobnych robót dekarskich- kontynuacja do 2025 r.

 

       Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul.  Szymały 126  pok. 29  w godz. 7:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00  oraz 12:00-16:00   i piątek 7:30-12:00 ).

 Cena materiałów przetargowych:

100,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie:

1.000,00 zł  ( tysiąc  złotych) za całość zadania

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz  złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –  12.06.2023 r. o godz. 9:00  otwarcie  ofert w sali nr 13 o godz. 11:00   – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom przy ul. Szymały 126 w Bytomiu.

 

Informacji w sprawie przetargu udzielają :

1.       mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037

2.       inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095

3.       Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

 

Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.         

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Przetarg 3

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-933 Bytom ul. Szymały 126
tel. 32 289-06-84
ogłasza

 

ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wybór wykonawcy następujących robót :

 

 1. Remont pomieszczeń suszarni, pralni itd. w budynkach :- Legnicka 1C,D, Tysiąclecia 13,15, Strzelców Bytomskich 211,213, Plac Żeromskiego 7, Spółdzielców 10,12 w Bytomiu.
 2. Remont balkonów  w budynkach  – Rydza Śmigłego 10,12,14,16 w Bytomiu.
 3. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – Strzelców Bytomskich 205, Hlonda 48-50-52,  Hlonda 108-110, Modrzewiowa 51ab, Modrzewiowa 43ab w Bytomiu.
 4. Remont pokrycia dachu – pawilon ul. Rydza Śmigłego 52 w Bytomiu .
 5. Remont chodników, schodów terenowych, parkingów :
 • Łokietka 3 w Bytomiu – remont chodnika
 • Łokietka 1-3  w Bytomiu – remont fragmentu drogi dojazdowej do śmietnika
 • Knosały  59-73 w Radzionkowie – remont chodnika w kierunku śmietnika
 • Hlonda 5-7-9, 11-13-15 w Bytomiu – remont schodów terenowych   
 • Hlonda 25-25a-27 w Bytomiu – remont chodnika  
 • Hlonda 29 w Bytomiu  – remont schodów terenowych dojście do klatki 29
 • Hlonda 39-43a  w Bytomiu  – remont schodów terenowych szczyt klatka 39
 • Strzelców Bytomskich 246 c,d w Bytomiu – wykonanie najazdowego pasa przed klatkami 246c,d      z wymianą krawężnika na najazdowy
 • Szymały 140-188 w Bytomiu – remont schodów terenowych okolice parkingu bud. 146 w kierunku alei spacerowej
 • Szymały 119b w Bytomiu  – wykonanie zatoki parkingowej  przy budynku 119b
 • Szymały 115a w Bytomiu – wykonanie zatoki parkingowej przy 115a od szczytu
 • Hlonda 104-106, 108-110 w Bytomiu – remont chodnika i schodów terenowych na parking
 • Modrzewiowa 51ab w Bytomiu -remont schodów terenowych przed wejściami do klatek schodowych

        – Modrzewiowa 33-35 w Bytomiu – remont chodnika i schodów terenowych.

      Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul.  Szymały 126  pok. 29  w godz. 7:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:00 (czwartek 8:30 – 11:00  oraz 12:00-16:00   i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych:

250,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 %.

 Wadium w kwocie:

 1. Remont pomieszczeń suszarni w budynkach mieszkalnych – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych )         
 2. Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych)                       
 3. Dostawa i montaż osłon śmietnikowych – 5. 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych )
 4. Remont pokrycia dachu pawilon – 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych )
 5. Remont chodników i schodów terenowych – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych )

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz  złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert upływa –  12.06.2023 r. o godz. 9:00  otwarcie  ofert w sali nr 13 o godz. 12:00   – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom przy ul. Szymały 126 w Bytomiu.

 Informacji w sprawie przetargu udzielają :

 1. mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037
 2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
 3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

 

Przetarg jest dwuetapowy – w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.