Co i Gdzie załatwisz

W Administracjach osiedli Stroszek, Knosały i Rojca oraz Ziętka

 • zgłosisz awarię i usterki w mieszkaniach oraz częściach wspólnych budynków i otoczenia,

 • wypełnisz druk na dodatek mieszkaniowy oraz wniosek  na przyznanie mieszkania,

 • zgłosisz zmianę ilości osób zamieszkałych,

 • podasz stan podliczników elektrycznych z garaży i piwnic,

 • złożysz wniosek o dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

 • dostarczysz korespondencję adresowaną do Spółdzielni,

 • zgłosisz  zalanie itp.

Więcej

W Dziale Członkowskim (pokój 14)

 • uzyskasz zaświadczenie do założenia księgi wieczystej
 • uzyskasz potwierdzenie prawa do lokalu (zaświadczenia)
 • załatwisz sprawy po spadkobraniu
 • załatwisz sprawy po rozwodzie
 • wyjaśnisz sprawy związane z wygaśnięciem prawa do lokalu
 • załatwisz sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych
 • złożysz wniosek o założenie konta w systemie e-BOK
 • załatwisz sprawy dot. przetargów na lokale mieszkalne
 • złożysz wniosek o zamianę i sprzedaż lokalu
 • złożysz wniosek o przyjęcie w poczet członków (dot. odrębnych własności)
Więcej

W Dziale Rozliczania Opłat i Windykacji (pokój 17)

 • dokonasz rozliczenia opłat przy zmianie właściciela lokalu i garażu
 • dokonasz wypłaty z tytułu indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła lub jego rozliczenia na poczet opłat
 • uzupełnisz wniosek o uzyskanie dodatku mieszkaniowego
 • wyjaśnisz wysokość wszystkich składników opłaty za lokal i garaż
 • wyjaśnisz stan powstałego zadłużenia za lokal i garaż
 • dokonasz rezygnacji z książeczek opłat
 • uzupełnisz oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu
Więcej

W Dziale Rozliczania Opłat i Windykacji (pokój 18)

 • wyjaśnisz wysokość opłat za wodę i kanalizację
 • dokonasz zmiany zaliczek opłat za wodę i kanalizację
 • wyjaśnisz stan powstałego zadłużenia za wodę i kanalizację
Więcej

W Dziale Rozliczania Opłat i Windykacji (pokój 19)

 • uzyskasz informacje o toczących się postępowaniach eksmisyjnych
 • uzyskasz informacje o toczących się postępowaniach sądowych o zapłatę
 • uzyskasz informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych
 • wyjaśnisz stan powstałego zadłużenia sądowego i/lub egzekucyjnego
 • złożysz wniosek o rozłożenie powstałego zadłużenia na raty
 • uzupełnisz wniosek o przyznanie mieszkania do remontu
Więcej

W Dziale Rozliczania Opłat i Windykacji (pokój 21/22)

 • uzyskasz zaświadczenie do notariusza w celu sprzedaży/darowizny itd.
 • uzyskasz informacje o rozliczeniu finansowym lokalu zdanego spółdzielni
 • uzyskasz informacje w zakresie wkładów mieszkaniowych i budowlanych
 • wyjaśnisz wysokość opłat za lokal użytkowy
 • wyjaśnisz stan powstałego zadłużenia za lokal użytkowy
Więcej

W Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (pokój 28)

 • uzyskasz informacje o remontach  wewnątrz lokali w zakresie instalacji elektrycznych
 • uzyskasz informacje o remontach  wewnątrz lokali w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych (c.o., wodno-kanalizacyjnych, gazowych),
Więcej

W Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (pokój 31)

 • uzyskasz informacje w sprawie przekształcenia lokalu w odrębną własność
 • uzyskasz informacje w sprawie ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”
Więcej

W Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (pokój 32)

 • uzyskasz informacje w sprawach technicznych rozliczenia zużycia wody oraz ciepła
 • uzyskasz informacje w sprawie rozliczenia energii elektrycznej w garażach
Więcej