O nas

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

Sądzimy, że strona pozwoli Państwu uzyskać potrzebne informacje. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o skorzystanie z zawartych na stronie numerów telefonów, faxu, czy adresów poczty elektronicznej.

_________________________________________________________________________

System Zarządzania Jakością

Spółdzielnia Mieszkaniowa wkłada cały swój wysiłek w zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wymogami, poprzez stałe dążenie do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także uzasadnione w nie inwestowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Koncentrujemy się na potrzebach naszych mieszkańców, a tym samym dążymy do identyfikacji ich wymagań, a w ślad za tym wyjścia im naprzeciw oraz przewidywania przyszłych oczekiwań, przy zaangażowaniu wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry, w tym kadry licencjonowanych zarządców nieruchomości. Powyższe działania przekładają się na działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółdzielni i realizowane są z zastosowaniem SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, który został wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 i Standardy Zarządzania opracowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami.