Polityka jakości

Nadrzędnym celem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” jest stała poprawa świadczonych usług w zakresie zarządzania nieruchomościami przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015.

Spółdzielnia Mieszkaniowa wkłada cały swój wysiłek w zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wymogami, poprzez stałe dążenie do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także uzasadnionemu w nie inwestowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Koncentrujemy się na potrzebach naszych mieszkańców, a tym samym dążymy do identyfikacji ich wymagań,       a w ślad za tym wyjścia im naprzeciw oraz przewidywania przyszłych oczekiwań, przy zaangażowaniu wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry, w tym kadry licencjonowanych zarządców nieruchomości.
Stale podnosząc swoje umiejętności dążymy do coraz lepszego świadczenia usług, na rzecz Członków Spółdzielni, Właścicieli nieruchomości i Najemców w sposób spełniający wymagania i potrzeby, aby zadowolenie naszych klientów nieustannie rosło.

Cele nasze realizujemy poprzez:
– badanie zadowolenia użytkowników lokali oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom,
– podnoszenie jakości świadczonych usług,
– stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– kształtowanie korzystnych relacji z dostawcami zewnętrznymi,
– terminowość realizowanych zadań.

Aby zrealizować stawiane sobie cele wszyscy pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej zaangażowani są w rozwój      i poprawę wszelkich elementów zarządzania oraz świadczonych usług, uczestniczą w szkoleniach podnoszą swoje kwalifikacje.

Powyższe działania przekładają się na działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółdzielni i realizowane są            z zastosowaniem SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.