Usługi

Ogłoszenia o przetargach usługowych

Brak ofert.

Wyświetl

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„NASZ DOM”

w Bytomiu, ul. Szymały 126

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych:

1/ lokal użytkowy położony przy ul. Knosały 87a w Radzionkowie o pow. 55,4 m2. Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, cieplej wody, elektryczną oraz centralnego ogrzewania,

  • Cena wywoławcza za najem 1m2 lokalu wynosi 10 zł/m2 netto
  • Wadium 1 500,00 zł

 

2/ lokal użytkowy położony w pawilonie przy  ul. Hlonda 62 w Bytomiu o powierzchni 200,70 m2. Lokal wyposażony w  instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną,

  • Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi  15,00 zł/m2  netto,
  • Wadium 5 000,00

3/ lokal użytkowy położony w pawilonie  przy ul. Hlonda 62 w Bytomiu o pow. 42,34 m2, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania,

  • Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 25,00 zł/m2  netto,
  • Wadium 2 500,00

 

4/ lokal użytkowy w pawilonie przy ul. Knosały 61 A w Radzionkowie o pow. 92,0 m2, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną,

  • Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi  15,00 zł/m2  netto,
  • Wadium 2 200,00 zł

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami szczegółowymi przetargu, które można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Szymały 126 – pokój nr 32 lub drogą e-mailową (w tym celu prosimy o kontakt h.drozdz@naszdom.bytom.pl e.jedralczyk@naszdom.bytom.pl).

Lokale można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Administracją Osiedla dla lokalu nr 1 i 4 tel. 513-138-631, dla lokalu 2 i 3 tel. 690-562-346.

Pisemne oferty należy dostarczyć do dnia 17.11.2023r. do godz. 1300 oraz wpłacić wadium w podanej wysokości w tym terminie.

Przetarg odbędzie się dnia 20.11.2023r. o godz. 1000 w budynku Spółdzielni – pokój nr 13.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny