Dane teleadresowe

Spółdzielnia mieszkaniowa "Nasz Dom"

 

Kasy czynne:

kasa główna (budynek Zarządu)
– w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 730-1100 i 1200-1400
– w czwartki 730-1100 i 1200-1600
– w piątki 730-1200

kasa pomocnicza GA-1 (os. Stroszek)
– w środy w godzinach 730-1100 i 1200-1400
– w czwartki 730-1100 i 1200-1600
– w piątki 730-1200

kasa pomocnicza GA-2 (os. Knosały)
– w poniedziałki, wtorki w godzinach 730-1100 i 1200-1400

kasa pomocnicza GA-4 (os. Rojca)
– w środy w godzinach 730-1100 i 1200-1300

 

Ważne numery telefonów wewnętrznych

32 289 06 84 – po usłyszeniu sygnału centrali należy tonowo wybrać 9, a następnie numer wewnętrzny:

wew. 214 – dział członkowski

wew. 216 – kierownik działu członkowskiego

wew. 217, 271 – dział rozliczania opłat

wew. 218 – dział rozliczenia wody

wew. 219 – dział windykacji

wew. 221 – kierownik działu rozliczania opłat i windykacji

wew. 228 – inspektor nadzoru ds. budowlanych

wew. 229 – z-ca kierownika działu technicznego

wew. 231 – sprawy terenowo prawne

wew. 232 – rozliczenia c.o., wywóz nieczystości, lokale użytk.

wew. 233 – kierownik działu technicznego

wew. 235, 241 – sekretariat Zarządu

wew. 245 – inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych, c.o., c.c.w.