Strona kontaktowa

Spółdzielnia mieszkaniowa "Nasz Dom"

– Zgłoszenie awarii na os. Stroszek: 
ga1.stroszek@naszdom.bytom.pl
– Zgłoszenie awarii na os. Knosały: 
ga2.knosaly@naszdom.bytom.pl
– Zgłoszenie awarii na os. Rojca: 
ga2.rojca@naszdom.bytom.pl
– Zgłoszenie awarii na os. Ziętka: 
ga3.zietek@naszdom.bytom.pl

odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną będą udzielane tylko osobom (po podaniu w przesyłanych widomościach mail) pełnych danych osoby zainteresowanej, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Godziny pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

– od poniedziałku do środy od godz. 700 do godz. 1500
– w czwartki od godz. 700 do godz. 1700
– w piątki od godz. 700 do godz. 1300

kasy czynne:

kasa główna (budynek Zarządu)
– w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 730-1100 i 1200-1400
– w czwartki 730-1100 i 1200-1600
– w piątki 730-1200

kasa pomocnicza GA-1 (oś. Stroszek)
– w środy w godzinach 730-1100 i 1200-1400
– w czwartki 730-1100 i 1200-1600
– w piątki 730-1200

kasa pomocnicza GA-2 (oś. Knosały)
– w poniedziałki, wtorki w godzinach 730-1100 i 1200-1400

kasa pomocnicza GA-4 (oś. Rojca)
– w środy w godzinach 730-1100 i 1200-1300

Ważne numery telefonów wewnętrznych

32 289 06 84 – po usłyszeniu sygnału centrali należy tonowo wybrać 9, a następnie numer wewnętrzny:

wew. 14 – dział członkowski (pok. 14)

wew. 16 – kierownik działu członkowskiego (pok. 16)

wew. 17, 71 – dział rozliczania opłat (pok. 17)

wew. 18 – dział rozliczenia wody (pok. 18)

wew. 19 – dział windykacji (pok. 19)

wew. 21 – kierownik działu rozliczania opłat windykacji (pok. 39)

wew. 28 – inspektor nadzoru ds. budowlanych (pok 28)

wew. 29 – z-ca kierownika działu

wew. 31 – sprawy terenowo prawne (pok. 31)

wew. 32 – rozliczenie c.o., wywóz nieczystości, lokale użytk. (pok. 32)

wew. 33 – kierownik działu technicznego (pok. 33)

wew. 35, 41 – sekretariat Zarządu (pok. 35)

wew. 45 – inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych, c.o., c.c.w (pok. 28)

wew. 46 –  inspektor nadzoru ds. elektrycznych (pok. 28)