Struktura organizacyjna

Organami Spółdzielni są

Organy Spółdzielni:

– Walne zgromadzenie
– Rada Nadzorcza
– Zarząd
– ciało opiniotwórcze Rada Osiedli

Zarząd – jako organ wykonawczy zgodnie ze Statutem działa w składzie 3-osobowym i jest powołany przez Radę Nadzorczą, członkowie Zarządu pełnią równocześnie funkcje kierownicze:

Jolanta Wójcik – Brewko – Prezes Zarządu, Główna Księgowa
Piotr Podgórski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji
Mariola Tobor – Członek Zarządu

Zakres zadań i kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia określają stosowne przepisy      i regulaminy wewnętrzne.

Zarząd przyjmuje skargi i wnioski Członków:

– we wtorki w godz. 800 – 1000
– w czwartki w godz. 1500 – 1700

Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w budynku Zarządu w każdy czwartek w godz. 1600 – 1700

Rada Nadzorcza

Kadencja na lata 2022-2025

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2022 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącyGajda Andrzej
Z-ca PrzewodniczącegoMarcinków Dariusz
SekretarzRaczyński Czesław
CzłonekAndruszkiewicz Adelajda
CzłonekBeluch Kalina
CzłonekBobczyński Henryk
CzłonekCiunowicz Mariusz
CzłonekGrojec Gabriela
CzłonekKasperek Ryszard
CzłonekKot Gabriel
CzłonekKuźbiński Marek
CzłonekMatejczyk Janina
CzłonekMielczarek Janina
CzłonekOdachowski Marek
CzłonekSzkotak Lidia
CzłonekStalmach Lesław
CzłonekZieliński Czesław

Rada Osiedla Stroszek

Kadencja na lata 2022-2025

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2022 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaSzkotak Lidia
Z-ca PrzewodniczącejMacioszek Rafał
SekretarzDrożdż Halina
CzłonekAndruszkiewicz Adelajda
CzłonekDziałach Ryszard
CzłonekNowak Zofia
CzłonekSieczkowska Elżbieta
CzłonekŚwierczyńska Halina
CzłonekWierzbicka Joanna

Rada Osiedla Knosały i Rojca

Kadencja na lata 2022-2025

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2022 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącyStalmach Lesław
Z-ca PrzewodniczącegoMatejczyk Janina
SekretarzAleksa Katarzyna
CzłonekCumpała Katarzyna
CzłonekGłowocz Janina
CzłonekKipka Danuta
CzłonekMarcinków Dariusz
CzłonekSłota Barbara
CzłonekZdebel Robert

Rada Osiedla Ziętka

Kadencja na lata 2022-2025

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2022 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaGrojec Gabriela
Z-ca PrzewodniczącejCzuryszkiewicz Bogusława
SekretarzLubas Tomasz
CzłonekBobczyński Henryk
CzłonekCebula Piotr
CzłonekGajda Andrzej
CzłonekKasperek Ryszard
CzłonekKuźbiński Marek
CzłonekMłocek Halina