Zasoby

Władze spółdzielni

Władzami Spółdzielni są:

– Walne zgromadzenie
– Rada Nadzorcza
– Zarząd
– ciało opiniotwórcze Rada Osiedli

Zarząd – jako organ wykonawczy zgodnie ze Statutem działa w składzie 3-osobowym i jest powołany przez Radę Nadzorczą, członkowie zarządu pełnią równocześnie funkcje kierownicze:

Jolanta Wójcik – Brewko – Prezes Zarządu, Główna Księgowa
Piotr Podgórski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji
Mariola Tobor – Członek Zarządu

Zakres zadań i kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Przedstawicieli Członków określają stosowne przepisy i regulaminy wewnętrzne.

Zarząd przyjmuje skargi i wnioski Członków:

– we wtorki w godz. 800 – 1000
– w czwartki w godz. 1500 – 1700

Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w budynku Zarządu w każdy czwartek w godz. 1600 – 1700

Rada Nadzorcza

Kadencja na lata 2018-2021

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2018 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaChilmon Irena
Z-ca PrzewodniczącejSpychała Roman
SekretarzŚwierczyńska Halina
CzłonekBeluch Adam
CzłonekCebula Piotr
CzłonekDziałach Ryszard
CzłonekCzuryszkiewicz Bogusława
CzłonekGajda Andrzej
CzłonekGrojec Gabriela
Członek Kasperek Ryszard
CzłonekKot Gabriel
CzłonekMarcinków Dariusz
CzłonekMatejczyk Janina
CzłonekNowak Zofia
CzłonekRaczyński Czesław
CzłonekRybiński Henryk
CzłonekStalmach Lesław

Rada Osiedla Stroszek

Kadencja na lata 2018-2021

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2018 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaKuklinska Małgorzata
Z-ca PrzewodniczącejMielczarek Janina
SekretarzDrożdż Halina
CzłonekBąk Alicja
CzłonekBiałas Grażyna
CzłonekNęcek Tomasz
CzłonekSkalska Grażyna
CzłonekStrzelczyk Teresa
CzłonekZieliński Czesław

Rada Osiedla Knosały i Rojca

Kadencja na lata 2018-2021

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2018 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaBeluch Kalina
Z-ca Przewodniczącej Zdebel Iwona
SekretarzGłowocz Janina
CzłonekAleksa Andrzej
Członek Bryś Grażyna
CzłonekChilmon Irena
CzłonekMatejczyk Janina
Członek Tobor Ireneusz
CzłonekStalmach Lesław

Rada Osiedla Ziętka

Kadencja na lata 2018-2021

(Wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2018 r.)

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącaDyrda Jadwiga
Z-ca PrzewodniczącejSpychała Roman
SekretarzCzuryszkiewicz Bogusława
CzłonekBem Herbert
Członek Bobczyński Henryk
CzłonekGajda Andrzej
CzłonekKasperek Ryszard
CzłonekKuźbiński Marek
CzłonekOdachowski Marek