Wycinka drzew

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz opublikowanej 28 lipca ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.

Wobec powyższego poszczególne administracje Spółdzielni, zgodnie ze swoim rejonem, stosowne informacje będą zamieszczać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „wycinka drzew”.