Działalność społeczno-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna

Klub Znicz

Zapraszamy wszystkie dzieci na półkolonie zimowe.

Dwa tygodniowe turnusy w terminie od 14 – 25 lutego.

Cena 290 zł/tydzień.

Dla dzieci/wnuków członków  Spółdzielnia dofinansowuje turnus w kwocie 40 zł.  

Klub Znicz

M. R. Śmigłego 54

41-933 Bytom

         

Wyjazdy do Parku Wodnego

Zapraszamy swoich członków i ich rodziny do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach:

–  w środy o godz.16.15

– w czwartki o godz.17.30

Cena ulgowa biletu wstępu wynosi 16,15 zł.

Koszty przejazdu pokrywa SM Nasz Dom

Wyjazdy z parkingu szkoły nr.32 na os. Ziętka

Tel. kontaktowy  602246351

 

Działalność realizowana przy współpracy ze szkołą podstawową nr 32

Pozostałe Atrakcje