Wyjazdy do Parku Wodnego

Wyjazdy do Parku Wodnego

Wyjazdy do Parku Wodnego

Zapraszamy swoich członków i ich rodziny do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach:

Cena ulgowa biletu wstępu wynosi 16,15 zł.
Koszty przejazdu pokrywa SM Nasz Dom.

Wyjazdy z parkingu szkoły nr 32 na os. Ziętka:

– środy o  godz. 1615

– czwartki o  godz. 1730

Wyjazdy spod  Klubu Znicz, Bytom, ul. Rydza Śmigłego 54:
– w każdą drugą i czwartą środę miesiąca o godz. 1620

Wyjazdy z Radzionkowa, ul. Knosały 61 (dawny klub Tęcza):

– w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 1730

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 602 246 351.